Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0432/05/2020/ZK

Usnesení: 0432/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-94

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02734.0054 dle materiálu ZK-05-2020-94, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz