Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0435/05/2020/ZK

Usnesení: 0435/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-97

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu ZK-05-2020-97, př. 2.



Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz