Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0436/05/2020/ZK

Usnesení: 0436/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-98

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02740.0011 dle materiálu ZK-05-2020-98, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz