Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0438/05/2020/ZK

Usnesení: 0438/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-100

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

  • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu ZK-05-2020-100, př. 1;
  • Dodatek č. 14 Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2020-100, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz