Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0441/05/2020/ZK

Usnesení: 0441/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-103

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-103, př. 5.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz