Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0443/05/2020/ZK

Usnesení: 0443/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-105

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0006 dle materiálu ZK-05-2020-105, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz