Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0445/05/2020/ZK

Usnesení: 0445/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-107

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky k partnerským smlouvám dle materiálů ZK-05-2020-107, př. 1 a ZK-05-2020-107, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz