Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0446/05/2020/ZK

Usnesení: 0446/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-108

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Učíme se venku příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 dle materiálu ZK-05-2020-108, př. 1;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 300 000 Kč s určením pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na předfinancování projektu Učíme se venku.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz