Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0447/05/2020/ZK

Usnesení: 0447/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-109

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

  • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2020-109, př. 1;
  • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina dle materiálu ZK-05-2020-109, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz