Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0448/05/2020/ZK

Usnesení: 0448/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-110

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky k partnerským smlouvám s Tampeeren kaupunki (město Tampere), Rectorat de l'académie de Reims (remešský rektorát), Lycée Stéphane Hessel (lyceum v Éperney), Lycée Hugues Libergier (lyceum v Remeši), Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Wissenschaft und Forschung (oddělení vědy a výzkumu zemského úřadu spolkové země Dolní Rakousko) a Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací dle materiálu ZK-05-2020-110, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz