Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0449/05/2020/ZK

Usnesení: 0449/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-111

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

projektový záměr projektu „Učíme se ze života pro život 2“ dle materiálů ZK-05-2020-111, př. 3ZK-05-2020-111, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2020-111, př. 5;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu zajistit předložení žádosti projektu „Učíme se ze života pro život 2“ dle materiálu ZK-05-2020-111, př. 3 a ZK-05-2020-111, př. 4 poskytovateli dotace MŠMT ČR a zapracovat do projektové žádosti projektu případné připomínky poskytovatele dotace;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování aktivit projektu „Učíme se ze života pro život 2“ ve výši max. 11 000 000 Kč. Finanční prostředky budou převáděny dle potřeby.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz