Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0450/05/2020/ZK

Usnesení: 0450/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-112

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 s Obcí Nová Ves u Chotěboře k Darovací smlouvě na finanční dar ve výši 10 900 Kč dle materiálu ZK-05-2020-112, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz