Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0451/05/2020/ZK

Usnesení: 0451/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-113

Zastupitelstvo kraje
vydává

rozhodnutí o sloučení Domova Lidmaň, příspěvkové organizace s Domovem Kopretina Černovice, příspěvkovou organizací, dle materiálu ZK-05-2020-113, př. 1;

bere na vědomí

předpokládaný harmonogram procesu sloučení obou organizací dle materiálu ZK-05-2020-113, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz