Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0452/05/2020/ZK

Usnesení: 0452/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-114

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dokument „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2021“ dle materiálu ZK-05-2020-114, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz