Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0453/05/2020/ZK

Usnesení: 0453/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-115

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

prodloužení platnosti Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina do roku 2022.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz