Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0456/05/2020/ZK

Usnesení: 0456/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-118

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

  • Dodatek č. 23 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-118, př. 1;
  • Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-118, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz