Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0459/05/2020/ZK

Usnesení: 0459/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-121

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • zařadit nové a navýšené kapacity sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2020-121, př. 1;
  • nezařadit návrhy na nové služby a navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2020-121, př. 2;

schvaluje

stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu ZK-05-2020-121, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz