Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0460/05/2020/ZK

Usnesení: 0460/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-122

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 13 876 234 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu ZK-05-2020-122, př. 1;
  • uzavřít Dodatky č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálů ZK-05-2020-122, př. 2 a ZK-05-2020-122, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz