Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0463/05/2020/ZK

Usnesení: 0463/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-123

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • o převodu finančních prostředků ve výši 32 931 620 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“;
  • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
  • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu ZK-05-2020-123, př. 1;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-123, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz