Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0464/05/2020/ZK

Usnesení: 0464/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-124

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02742.0034 dle materiálu ZK-05-2020-124, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz