Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0465/05/2020/ZK

Usnesení: 0465/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-125

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2020-125, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz