Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0468/05/2020/ZK

Usnesení: 0468/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-128

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 2510 - Podpora podnikání o částku 13 323 195 Kč při současném snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 13 323 195 Kč na realizaci programu „Rozvoj podnikatelů 2020“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz