Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0469/05/2020/ZK

Usnesení: 0469/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-129

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu ZK-05-2020-129.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz