Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0470/05/2020/ZK

Usnesení: 0470/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-130

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 dle materiálů ZK-05-2020-130, př. 1ZK-05-2020-130, př. 2;

bere na vědomí

návrh prioritních opatření Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 dle materiálu ZK-05-2020-130, př. 3;

ukládá

Radě Kraje Vysočina předložení aktualizace Profilu Kraje Vysočina do 31. 12. 2021.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz