Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0473/05/2020/ZK

Usnesení: 0473/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-133

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dokument uvedený v materiálu ZK-05-2020-133, př. 1;

rozhoduje

o jeho aplikaci od 1. 1. 2021.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz