Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0474/05/2020/ZK

Usnesení: 0474/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-134

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 6 mil Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz