Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0476/05/2020/ZK

Usnesení: 0476/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-136

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

výběr varianty B – Leskovice jako nejvhodnější varianty řešení návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Návrh Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je přiložen v materiálu ZK-05-2020-136, př. 1.

ukládá

odboru ÚPSŘ zajistit vyhotovení návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro veřejné projednání.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz