Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0915/16/2018/RK

Usnesení: 0915/16/2018/RK
Materiál: RK-16-2018-23
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“ dle materiálu RK-16-2018-23, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz