Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1608/25/2018/RK

Usnesení: 1608/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-04
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Podnájemní smlouvy podle podmínek stanovených v materiálu RK-25-2018-04, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz