Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1623/25/2018/RK

Usnesení: 1623/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-19
Rada kraje
rozhoduje

nahradit původní přílohu usnesení 1019/17/2018/RK, kterou tvořila smlouva uzavřená podle § 1746 odst. 2, novou přílohou kde je provedena změna v čase a částce plnění dle přílohy materiálu RK-25-2018-19, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz