Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1627/25/2018/RK

Usnesení: 1627/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-23
Rada kraje
schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_18_008 dle materiálu RK-25-2018-23, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz