Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1628/25/2018/RK

Usnesení: 1628/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-24
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. a obci Humpolec dle materiálu RK-25-2018-24, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • převést darem pozemky v k.ú a obci Humpolec dle materiálu RK-25-2018-24, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
  • nabýt darem pozemky v k.ú. a obci Humpolec dle materiálu RK-25-2018-24, př. 1 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz