Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1631/25/2018/RK

Usnesení: 1631/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-27
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-25-2018-27, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz