Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1635/25/2018/RK

Usnesení: 1635/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-34
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9418001653/2018/4000283/050 dle materiálu RK-25-2018-34, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz