Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1636/25/2018/RK

Usnesení: 1636/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-62
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi společností GasNet, s.r.o., na straně oprávněného z věcného břemene a s Krajem Vysočina, na straně povinného z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene dle smlouvy dle materiálu RK-25-2018-62, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz