Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1643/25/2018/RK

Usnesení: 1643/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-36
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „SPŠ TR st. úpravy B“ o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 45 099 794,57 Kč za účelem realizace projektu s názvem Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz