Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1645/25/2018/RK

Usnesení: 1645/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-40
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Offroad klubu ČR z.s., se sídlem Kamenice 189, 588 23 Kamenice, IČO: 22904166 ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-25-2018-40, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz