Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1646/25/2018/RK

Usnesení: 1646/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-41
Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,   § 3121 – Gymnázia ve výši 365 906,00 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 1 465 900,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 831 806,80 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
    • Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 62540009 o částku 528 021,60 Kč;
    • Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598 o částku 937 879,20 Kč;
    • Gymnáziu Chotěboř, IČO 60126639 o částku 365 906,00 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-25-2018-41.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz