Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1647/25/2018/RK

Usnesení: 1647/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-42
Rada kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 12 000 Kč spolku Elvis Jihlava, z. s., se sídlem S. K. Neumanna 4165/5, 586 01 Jihlava, IČO: 26986230, na účast na MS v akrobatickém rokenrolu;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2018-42, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz