Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1647/27/2020/RK

Usnesení: 1647/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-02

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít kupní smlouvy s osobami uvedenými v materiálech RK-27-2020-02, př. 1 na základě vzorové kupní smlouvy dle materiálu RK-27-2020-02, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz