Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1649/27/2020/RK

Usnesení: 1649/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-04

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů RK-27-2020-04, př. 3; RK-27-2020-04, př. 4; RK-27-2020-04, př. 5; RK-27-2020-04, př. 6; RK-27-2020-04, př. 7; RK-27-2020-04, př. 8, na základě žádosti o poskytnutí dotace na projekt KPBI 2020;

pověřuje

hejtmana k podpisu žádostí o dotaci na projekt KPBI 2020 v jednotlivých krajích dle materiálu RK-27-2020-04, př. 2;

bere na vědomí

plán realizace projektu KPBI 2020 dle materiálu RK-27-2020-04, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz