Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1650/27/2020/RK

Usnesení: 1650/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-05

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu  RK-27-2020-05, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz