Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1651/25/2018/RK

Usnesení: 1651/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-46
Rada kraje
ruší

zadávací řízení veřejné zakázky "Krajské komunitní a poradenské centrum";

ukládá

Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina:

  • zajistit sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení v termínech stanovených zákonem;
  • připravit zahájení nového zadávacího řízení veřejné zakázky "Krajské komunitní a poradenské centrum".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz