Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1651/27/2020/RK

Usnesení: 1651/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-06

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy a Grantové smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2020-06, př. 1 a RK-27-2020-06, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz