Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1652/25/2018/RK

Usnesení: 1652/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-47
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz