Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1652/25/2018/RK

Usnesení: 1652/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-47
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajské komunitní a poradenské centrum“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-25-2018-47, př. 1, RK-25-2018-47, př. 2, RK-25-2018-47, př. 3;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina a k posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajské komunitní a  poradenské centrum“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-25-2018-47, př. 4;

ukládá
  • Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajské komunitní a poradenské centrum“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce a v termínech stanovených zákonem;
  • Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina zapracovat případné připomínky Centra regionálního rozvoje ČR.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz