Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1652/27/2020/RK

Usnesení: 1652/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-07

Rada kraje
schvaluje

bezúplatný převod dle materiálu RK-27-2020-07, př. 1upr1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz