Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1654/27/2020/RK

Usnesení: 1654/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-09

Rada kraje
schvaluje

  • snížení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ve výši 202 660 Kč;
  • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 340 Kč určenou pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 340 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
  • snížení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, o částku 202 320 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz