Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1656/27/2020/RK

Usnesení: 1656/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-11

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 463 600 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 463 600 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 97 200 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 233 200 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 43 600 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 77 600 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 12 000 Kč,

       za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz