Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1657/27/2020/RK

Usnesení: 1657/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-12

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ve výši 50 000 Kč společnosti Soggiorno, s.r.o.,  IČO: 29385237, se sídlem
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2020-12, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz