Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1658/27/2020/RK

Usnesení: 1658/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-13

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Factoringové smlouvy o postoupení pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou do maximální výše 60 000 000 Kč dle materiálu RK-27-2020-13, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz